;

DALŠÍ NABÍDKA:

Malování a kreslení portrétů podle fotografie

Zde se můžete podívat na ukázky portrétů

Logo - význam, návrh, team-bulding

Slovo logo pochází z řeckého "logos" a znamená slovo, řeč, pojem, zákon. Logo je označení firmy nebo instituce v grafickém provedení a pomáhá k identifikaci nepřeberného množství společností, které se jen mohou na tomto světě vyskytnout.