;

Bitmapová (rastrová) grafika

Obrázky jsou popsány pomocí barevných bodů. Tyto body (pixely) jsou uspořádány v mřížce a každý bod má určenou přesnou polohu a také barvu, která se zapisuje v procentuální nebo číselné hodnotě, dle zastoupení tří základních barev - červené, modré, zelené. RGB (red blue green) barvy se používají například pro webovou grafiku.