;

DALŠÍ NABÍDKA:

Ilustrace do knih

Ráda maluji různé ilustrace na všemožná témata. – Ilustrace k příběhům, ilustrace z fantazijních světů, pohádkové ilustrace… Ilustrace do knih maluji převážně akvarelem, je to vděčná technika, dají se jím namalovat jak zářivé odstíny, tak i decentní jemné barvy.

Portréty

Informace zde.

Bitmapová (rastrová) grafika

Obrázky jsou popsány pomocí barevných bodů. Tyto body (pixely) jsou uspořádány v mřížce a každý bod má určenou přesnou polohu a také barvu, která se zapisuje v procentuální nebo číselné hodnotě, dle zastoupení tří základních barev - červené, modré, zelené. RGB (red blue green) barvy se používají například pro webovou grafiku.